معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

شاول

شاول

بزرگترین معدن مس جهان

بزرگترین معدن مس جهان

بزرگترین لودر دنیا

بزرگترین لودر دنیا

بزرگترین دامپتراک جهان

بزرگترین دامپتراک جهان

بزرگترین لودر جهان

بزرگترین لودر جهان