معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

بازرگانی لوتوس خاورمیانه وارد کننده و صادر کننده مواد اولیه شیمیایی صنایع رنگ و رزین ، صنایع غذایی ، صنایع دارویی و.......

افزودن به پسندها
ایجادشده توسط
مهندس رضایی (5)
Phone: ٠٩١٩٩١٣٥٣٧٧-٦٦٠٨٩٨٥٥
شماره تماس٠٩١٩٩١٣٥٣٧٧-٦٦٠٨٩٨٥٥

توضیحات

فروش گسترده مواد شیمایی
موفقیت پایان کار نیست بلکه شروع کار است
فروش پایان معامله نیست بلکه شروع تعهد است

باسلام
احتراما به استحضار می رساند شرکت بازرگانی لوتوس خاورمیانه با یک دهه سابقه درخشان و حضور مستمر در زمینه های بازرگانی صادرات و واردات مواد شیمیایی و با
بکارگیری کادری مجرب و متخصص افتخار همکاری با شرکت های بازرگانی و کارخانه های معتبر داخلی و خارجی را دارد. در طی این سالها همواره هدف نهایی بر این بوده
است که خدمات متمایزی را در راستای سیاست مشتری مداری و اولویت بر قیمت ها ارائه نماییم.
1-مواد مصرفی صنایع چسب رنگ و رزین:
اروزیل200 چینی
اروزیل 200 دگوسا
اروزیل کره
بایپیرین
نئوپیرین
برموک
سیلیکون قالبگیری
لاکقالب گیری
آنتی اکسیدان های پلیمری
رزین پلی استر
رزین اپوکسی
هاردنرپلی یورتان دزمودر
برموکول
وینولیت
ضد رویه
روغن سیلیکون
روغن کرچک
سلیکات آلومینیم
استارات روی
خاک فیلتر
سیلیکونقالب گیری
تیتان کرنوس 2190
تیتان کرنوس 2220
مونو اتیلن گلایکول MEG
دی اتیلن گلایکون DEG
استایرن مونومر
ایزو فتالیک
انیدرید مالئیک
انیدرید فتالیک
سدیم نیتریت
بوتیل استات
ام ای کMEK
اتیل استات
اسید ترفتالیک
اسید هیدروکلریک
اسید سولفوریک
اسید نیتریک
پترولیوم اتر
استون
متانول
تولوئن
زایلین
فرمالین
پروپانول
اتیلن گلایکول
دی کلرومتان
گیلیسیرین
پروپیلن گلایکول
ان هگزان
سولفوکرومیک اسید
دی اتیل اتر
بوتانول
پتاسیم پرمنگنات
پتاسیم دی کرومات
پتاسیم کلراید
پتاسیم آیداید
پتاسیم پرسولفات
پتاسیم فلوراید
پتاسیم نیترات
منیزیم کربنات
مس سولفات
آهن سولفات
منیزیم سولفات
سولفات روی
کلسیم کربنات
کلسیم کلراید
منیزیم کلراید
آمونیم سولفات
آمونیم کلراید
سیتریک اسید
سالسیلیک اسید
پارا آمینو بنزوئیک اسید
پارافین پاستیل
سولفور پرسی پیته
ید
ای.دی.تی.آ
لاکتوز
سدیم استات
سدیم کلراید
سدیم نیترات
سدیم سولفیت
تری سدیم سیترات
سدیم بنزوات
سدیم هیدروکساید(گرانول)
سدیم لوریل سولفات
دی سدیم هیدروژن فسفات
سدیم دی هیدروژن فسفات
سیلیکاژل
بنتونیت
کائولن
دی کلسیم فسفات
تری سدیم فسفات
سدیم هیدروژن کربنات
سدیم سولفات خشک
سدیم سولفات(10آبه)
دی بازیک کلسیم فسفات
مونو بازیک کلسیم فسفات
سدیم کربنات خشک
پتاسیم استات
سدیم هیدروکساید(پرک)
امونیوم استات
تری منیزیم فسفات
پتاسیم دی هیدروژن فسفات(مونو)
دی پتاسیم هیدروژن فسفات(مونو)
دی پتاسیم هیدروژن فسفات
کلسیم سولفات
****************************
2-صنایع شیمیایی(Chemical Additives)
اسید فسفریک
اسید گلوکونیک
اسید هیدروبرمیک
اکسید کلسیم
اکسید منیزیم
اکسیدروی
سود مایع
سود جامد سولفات مس
سولفات روی
سولفات آهن
سولفات نیکل
سولفات کبالت
سولفات منیزیم
اسید سولفوریک
اسید نیتریک
اسید بنزوئیک
اسید اسیتیک
اسید کربنیک
اسید سیتریک
اسید استئاریک
کلرو مس
کلرو قلع
کلرو نیکل
سود پرک
سود گرانول
کلرو فریک
اکسید روی
EDTA4سدیم
ادتا
اتیلن دی امین
تترا استیک اسید
EDTA2سدیم
آمونیم بی فلوراید
سولفامیک اسید
سدیم هگزا متا فسفات
سولفات سدیم
کلرو کلسیم
آمونیم پر سولفات
اکسید نیکل
اکسید کبالت
اکسیدمنیزیم
اکسید مس
تری اکسید آنتیموان
پنتا اکسید وانادیم
کربنات استرنسیم
پرمنگنات پتاسیم
کربنات باریم
هیدرو سولفید سدیم
پرکلرو دوفر
پرسولفات آمونیم
فلوئور بورات قلع
پنتا اکسید فسفر
اگزالات سدیم
اسید اگزالیک
سولفور مولیبدن
آمونیم هپتا مولیبدات
سدیم ساخارین
انواع استاراتها
اسید هیدروجن پیروفسفات
دی آمونیم فسفات
تری سدیم فسفات
دی کلسیم فسفات
تیلوز
انواع امولسیفایر ها
کربنات سدیم سنگین
کربنات سدیم سبک
جوش شیرین
کلروامونیم
تیوره فسفات آهن
فسفات روی
پتاسیم کلراید
کلروپتاسیم
منوسدیم فسفات
منو آمونیم فسفات
دی آمونیم فسفات
آمونیم فسفات
کود پتاس
کود اوره
سولفیت سدیم
سدیم برمات
پتاسیم برمات
آمونیم برمات
سیلیکون کارباید
دی کلسیم فسفات
سدیم هگزامتا فسفات
سولفات پتاسیم
کلسیم استئارات
روی استئارات
سدیم استئارات
اسید هیدرو برمیک
اسید کرومیک
بیکرومات پتاسیم
بی کرومات سدیم
کلرید پتاسیم
مونو آمونیم فسفات
دی سدیم استات
استات سدیم
سولفات منیزیم
سولفات پتاسیم
کلرید پتاسیم
سولفات پتاسیم
کربنات آمونیم
صمغ عربی
هیدرو کینون
ادتا 2و4 سدیم
پتاس
هیدرواکسید پتاسیم
هیدرواکسی اتیل سلولوز
هیدرواکسی پروپیل سلولوز
هیدرواکسی پروپیل متیل سلولوز
کربوکسی متیل سلولوز
HPMCHECسیلسکاژل آبی
استیلینیک اسید
اتیل مرکاپتان
پنتا اکسید فسفر
گلوکونات سدیم
استات سدیم
نیتریت سدیم
متاسیلیکات سدیم
هیدرواکسی پروپیل متیل سلولوز
سدیم ساخارین
پلی اکریلیک اسید
فتی الکل
پلی آمین
سولفیت سدیم
سولفیت کاتالیست
نشاسته آنیونی
نشاسته البرز
دزموکول
مرکانزا
بای پیرین
نئوپیرین
پلی اکریلیک آمید
دیسپر کننده
دیسپرسانت
فتی الکل
پلی امین
ضد خوردگی
پلی الومینیم کلراید
پلی الکترولیت انیونی
پلی الکترولیت کاتیونی
سیکلوهگزیل آمین
مورفولین
بایوساید
سولفیت کاتالیست
کلرید کلسیم
فنل فتالئین
اکسید روی اکتیو بایر
بنتونیت
دیاتومه
اکریلیک اسید
سولفیت سدیم
اسید هیدروبرمیک
کلرید کلسیم
دزموکول
پلی یورتان
واکس فایبرگلاس
سیلیکات آلومینیم
تیلوز
اروزیل کره
سیلیکات کلسیم
سولفات منیزیم
چسب سیلیکات سدیم
برموکول
دزمادور
سولفات کبالت
نیتریت سدیم
سیلیکاژل
گلوکونات سدیم
سولفات منگنز
نشادر
کلرید آمونیم
*****************************
3-انواع حلالها:(Solvent)
استون
اتیل استات
تولوئن
فنول
متانول
اتانول
ایزوپروپیل الکل
مونوپروپیلن گلایکول
تتراهیدرو فوران
thf
dmf
هگزانول
کلروفورم
زایلن
مونواتانول آمین
دی اتانول آمین
تری اتانول آمین
مونو اتیلن گلایکول
دی اتیلن گلایکول
بوتیل گلایکول
تری کلرواتیلن
Mek
متیل اتیل کتون
پلی آمین ها
امولسی فایرها
متوکسی پروپانول
هایتک
دی متیل فرامید
تری کلرواتان
ایزو پروپانول
پرکلرو اتیلن
بوتیل گلایکول
منو اتیل اتر
استوفنون
دی اکسان
استیل کلراید
سوکسینیک انیدرید
مورفولین
تتراکلرید کربن
حلال 402
مونوکلروبنزن
تری کلرواتان
اتیل مرکاپتان
نرمال بوتانول
مونوکلروبنزن
اکریل نیتریل
دی اتیلن گلایکول
پروپیلن
گلایکول
*****************************
4-مواد مصرفی صنایع کاشی و سرامیک و شیشه:
اکسید کبالت
اکسید نیکل
بوراکس
اسید بوریک پنتا
اسید بوریک دکا
کربنات سدیم سبک و سنگین شیراز سمنان و مراغه
سیلیکات زیر کونیم
انواع اکسید ها وسیلیکاتهاانواع رنگهای معدنی
*********************************
5- انواع افزودنی های صنایع غذایی: (Food Additives)
انواع ویتامین هاوافزودنیهای مواد غذایی
ویتامین ب
ویتامین c
اسید فولیک
اسپارتام
گلوکونات سدیم
لاکتوز
سولفام پتاس
سانرز
سوربات پتاسیم
تویین
گلوکونیک اسید
گوارگام
لستین
گلیسیرین مونواستارات
سیترات سدیم
سیترات پتاسیم
سدیم هیدروژن پیروفسفات
سدیم بی کربنات
جوش شیرین
خاک دیاتومه خوراکی
سولفیت سدیم
متابی سولفیت سدیم
سوربیتان ژلاتین
جوهرلیمو
سدیم پلی فسفات خوراکی
مونوسدیم فسفات
دی سدیم فسفاتخوراکی
منتول
گایسیرین
توئین80 و60
سیترات سدیم
سی ام سی
وانیل
سدیم ساخارین
ویتامین A
ویتامینD
ویتامینB
انواع رنگهای خوراکی قرمز سبز آبی زرد بنفش سانست یلو برلینت بلو
کارموزین
اسید سیتریک
اسانسهای خوراکی
******************************
6-انواع فلزات (پودری شمشی ساچمه ای):
پودر نیکل
پودر اهن
پودر مس
پودر کبالت
پودر منگنز
پودر زیرکونیم
پودر الومینیم
پودر روی
پودر ارسنیک
پودر مولیبدن
پودر طلا
پودر نقره
پودر پلاتین
پودر قلع
پودر وانادیم
پودر منیزیم
انواع فلزات به صورت شمشوساچمه ای
انواع فرو آلیازها
ژرمانیم
گاندالیم
فنیم
زیرکونیم
هافنیم نیترید
رودیم
اریدی
******************************
7- صنایع ارایشی بهداشتی ودارویی:
ستیل الکل
پارافین مایع
پارافین جامد
انواع مومها
pvp
کربومر
ایزوپروپیل پالمیتات
پلی سوربات
ستیل پالمیتات
روغن کرچک
روغن بادام شیرین
روغن جوانه گندم
لانولین
منتول
اسید استئاریک
پلی ونیل پیرولیدون
مواد اولیه ژل
بنتونیت آرایشی
تالک آرایشی
اکسید روی آرایشی
سدیم لوریل سولفات
وازلین
پارافین آرایشی
کوجیک اسید
پروژسترون
ماینوکسیدین
رزوسینول
کلیم بازول
نپاگارد
وازلین آرایشی
تیتان آرایشی
*****************************
8-مواد مصرفی صنایع تصفیه آب:
کربن اکتیو
پلی الکترلیت LT25
سولفات آلومینیم
پلی آلومینیم کلراید
خاک تصفیه
کلرو فریک
انواع رزینهای تصفیه آب
purlit
مورفولین
سیکلو هگزیل امین
پلی آلومینیم کلراید
منعقد کننده های پلیمری کاتیونی و آنیونی مناسب برای رسوب دهی آنیونها وکاتیونهای مختلف
پلی اکترولیت
هیدرازین هیدرات
خاک تصفیه آمریکایی

بعد از این که قیمت های تان را گرفتید پایین ترین قیمت و بالاترین کیفیت را از ما بخواهید
(بعلت واردات بدون واسطه)
مدیر فروش: مهندس رضایی شماره های تماس :-66089855----09199135377

موقعیت

تهران
تهران-خیابان دامپزشکی-پلاک 1070

جزئیات آگهی

شناسه آگهی:1213
نمایش داده شده:2363
انقضا: ۱۳۹۹-۰۷-۱۴ ۱۴:۵۹:۰۰

نظرات