معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

مهندس رضایی

Address تهران-خیابان دامپزشکی-پلاک 1070
Email istcenter@yahoo.com
Phone ٠٩١٩٩١٣٥٣٧٧-٦٦٠٨٩٨٥٥