<link href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.9.2/themes/base/jquery-ui.css" rel="stylesheet"/>

معدن ها، مرجع اطلاع رسانی و معاملات معدن با هدف شناسایی وارائه فرصتهای سرمایه گذاری ناب و تمرکز بر شفاف سازی فضای معاملاتی معادن کشور، نسبت به کشف و پیشنهاد پتانسیل های موجود پا به عرصه حضور نهاد.

اخبار و مقالات

این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.
• مسئولیت آگهی در سایت معدن ها برعهده آگهی دهنده می باشد و madanha.ir هیچگونه ادعا و یا تضمینی درقبال صحت و سقم آگهی ها ندارد.
• محتوای آگهی ها نباید براساس قوانین کشور، غیرمجاز باشد.
• آگهی ها باید صرفا در حوزه معدن و صنایع معدنی باشد.
• سایت معدن ها در رد یا پذیرش آگهی ها مختار است.